Rozpis ledu (celý)

Stane se - (další)

Nebyla vložena žádná událost.
HC Nový Jičín

ANKETA

(821) (50%)
(282) (17%)
(281) (17%)
(255) (16%)

Celkem hlasů: 1639
(archiv anket)

PARTNEŘI KLUBUCopyright, zásady použití a zásady soukromí

Copyright © 2003-2008, Petr Kocián, © 2010-2011, Pavel Sedlář

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro užití pro osobní potřebu. Žádná část tohoto portálu nesmí být bez předchozího písemného svolení vydavatele rozmnožována, reprodukována, uložena v jakékoli formě nebo přenášena v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, zejména elektronicky, mechanicky, přetiskem, distribucí, uložením do jakýchkoli databází.

Na tento portál se vztahuje zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Zásady užívání portálu

Váš přístup k portálu a jeho užívání podléhá následujícím Zásadám užívání a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení tyto Zásady užívání.

 1. Provozovatelem a vydavatelem internetového portálu hcnj.cz (dále jen "portál") je Pavel Sedlář, Nový Jičín (dále jen "vydavatel").

 2. Zásady užívání uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo právní předpisy, které se vztahují na tento portál, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele tohoto portálu.

 3. Tento portál slouží k informaci široké veřejnosti o novojičínském hokeji. Vydavatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na portálu byly obsaženy přesné a aktuální informace. Informace zde uváděné jsou získány ze zdrojů, které vydavatel považuje za věrohodné. Přesto však vydavatel neposkytuje žádné záruky pokud jde o přesnost, úplnost a správnost. Portál je průběžně doplňován a měněn dle aktuální potřeby.

 4. Materiály na tomto portálu jsou chráněny podle platného autorského práva. Všechna práva jsou vyhrazena.

 5. Užívat tento portál můžete pro svoji osobní potřebu. Nejste oprávněni obsah portálu kopírovat, ukládat, distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále umisťovat, uchovávat v jakýchkoli databázích, ani nesmíte obsah portálu užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez předchozího písemného povolení vydavatele. Takové neoprávněné užití je zásahem do práva vydavatele a může být i zásahem do práv jiných subjektů, jejichž práva, díla nebo jiné věci jsou na portálu umístěny.

 6. Fotografie a jiný obrazový materiál zobrazený na této stránce jsou chráněny autorským právem a příslušnými ustanoveními práva na ochranu osobnosti. Vy ani nikdo jiný není oprávněn nad rámec výše uvedeného tyto obrázky užívat, kopírovat, měnit, upravovat, dále užívat, dále umisťovat, uchovávat v jakýchkoli databázích.

 7. Publikované texty jsou vlastními texty autorů a jsou chráněny autorským právem. Vydavatel negarantuje správnost a úplnost zveřejněných textů jednotlivých autorů. Takové texty vyjadřují názor autora a nemusí nutně vyjadřovat názor vydavatele.

 8. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění odstranit jakýkoliv obsah portálu.

 9. Součástí portálu je diskuzní fórum. Přístup na diskuzní fórum portálu je možný pouze za dodržení níže uvedených podmínek. Děkujeme Vám předem za jejich dodržování.

  • Diskuzní fórum je přístupno každému, kdo chce vyjádřit svůj názor k tématům umístěným na portálu.

  • Každý diskutující musí zachovávat platné zákony České republiky a chovat se na fóru podle pravidel slušnosti.

  • Názory zveřejněné na diskuzním fóru jsou názory diskutujích a nejsou názory vydavatele, členů redakce nebo autorů pokud není uvedeno výslovně jinak.

  • Vydavatel má právo bez předchozího sdělení smazat ty příspěvky, které nesouvisí s tématy portálu, zjevně překračují zaměření portálu, porušují právní předpisy České republiky a nebo jiným způsobem jednají v rozporu s cíly portálu.

  • Vydavatel má právo bez předchozího sdělení zcela zrušit diskuzní fórum.

 10. Užívání a prohlížení portálu je na Vaše nebezpečí. Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu k portálu nebo z jeho užívání. Vydavatel nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k tomuto portálu, jeho užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, nahrávek a podobných materiálů z tohoto portálu.

 11. Vydavatel neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje při užívání portálu a postupuje ve smyslu Zásad zachovávání soukromí.

 12. Vydavatel může kdykoli upravit tyto Zásady užívání změnou tohoto textu. Takové úpravy jsou závazné ode dne vydání a mění předchozí obsah Zásad užívání.

  V Novém Jičíně dne 8. září 2004.

Zásady zachovávání soukromí

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu na portálu hcnj.cz. Vydavatel neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje nebo citlivé údaje o našich návštěvnících.

Informace, které se sbírají automaticky

Jestliže navštívíte portál, automaticky se shromažďují některé informace o Vaší návštěvě. Tyto informace neobsahují žádné osobní nebo citlivé údaje a ani Vás osobně neidentifikují. Automaticky se uchovávají tyto informace o Vaší návštěvě:

 • Internetová doména a IP adresa, ze které se připojujete k portálu.

 • Typ prohlížeče a operačního systému, který používáte při prohlížení stránek.

 • Barevná hloubka, která udává počet barev, které jste schopni na Vašem monitoru zobrazit.

 • Rozlišení obrazovky, které používáte při prohlížení našich stránek.

 • Stránky, ze kterých jste navštívili naše stránky, pokud jste tak učinili.

 • Hledaná spojení slov.

 • Jednotlivé stránky nebo dokumenty, které jste navštívili.

Tyto informace nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim potřebám a požadavkům.

Soubory cookie

Při návštěvě stránek může být na Váš počítač umístěn soubor cookie nebo může být tento soubor přečten, jestliže je již uložen na Vašem počítači. Soubory cookies se používají ke zjištění pohybu na stránkách. Takto získané informace jsou využívány pouze ke zjištění vzorů používání stránek, vývoje pohybu na stránkách. Při přijímání a odesílání souborů cookies nejsou přenášeny žádné osobní údaje. Můžete nastavit Váš prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookies. I když se tak rozhodnete, budete mít přístup na větší část našich stránek. Co jsou soubory cookies zjistíte na stránkách firmy Microsoft.

Užívání služby Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Informace, které zašlete e-mailem

Jestliže nás kontaktujete elektronickou poštou, Váš e-mail bude předán autorům k vyřízení. Informace uvedené v elektronické poště nepředáváme žádné jiné třetí osobě. Vaše e-mailová adresa je uchována pouze po dobu kontaktu s Vámi, poté je smazána. Jestliže uvedete v e-mailu osobní údaj, nedojde k jeho zpracování a ani nebude poskytnut třetí osobě.

Zásady zachovávání soukromí vstoupily v platnost dne 8. září 2004, revize 13.září 2008.
Dotaz neslo provest. Omlouvame se.Table 'm501dai0yhxm.2021_2022_zapasy_muzi' doesn't exist